Khía cạnh thể loại
Khía cạnh phạm vi giá
đ
đ

Thank you 2

Giá gốc 400.000 đ

Luxury Vase 2

Giá gốc 1.300.000 đ Giá khuyến mãi 1.100.000 đ

Good Luck

Giá gốc 400.000 đ

Red box 2

Giá gốc 550.000 đ

May mắn

Giá gốc 1.100.000 đ Giá khuyến mãi 1.000.000 đ

Rực rỡ 2

Giá gốc 830.000 đ Giá khuyến mãi 750.000 đ

Ngọt ngào

Giá gốc 700.000 đ Giá khuyến mãi 650.000 đ

Sắc màu

Giá gốc 950.000 đ Giá khuyến mãi 900.000 đ

Xuân xanh

Giá gốc 1.000.000 đ Giá khuyến mãi 940.000 đ

Blooming

Giá gốc 1.000.000 đ

A little sweet

Giá gốc 800.000 đ Giá khuyến mãi 750.000 đ

Sắc hương

Giá gốc 750.000 đ Giá khuyến mãi 680.000 đ

Sắc Cam

Giá gốc 900.000 đ

Rạng Rỡ

Giá gốc 1.250.000 đ Giá khuyến mãi 1.050.000 đ

Happyness

Giá gốc 1.000.000 đ

Đong Đầy

Giá gốc 1.100.000 đ Giá khuyến mãi 1.000.000 đ

Sắc Cam

Giá gốc 900.000 đ

Mộng Mơ

Giá gốc 800.000 đ

Hoa Chia Buồn 02

Giá gốc 700.000 đ