Khía cạnh thể loại
Khía cạnh phạm vi giá
đ
đ

Shimmer

Giá gốc 400.000 đ

Khoe Sắc

Giá gốc 480.000 đ

Lạc Thần

Giá gốc 500.000 đ Giá khuyến mãi 430.000 đ

Ohara Love

Giá gốc 550.000 đ

BABY

Giá gốc 550.000 đ

Rực Rỡ

Giá gốc 400.000 đ

Say Nắng

Giá gốc 450.000 đ

For You

Giá gốc 750.000 đ

Thủy Chung

Giá gốc 550.000 đ

Nồng Nàn

Giá gốc 550.000 đ

Hạnh Phúc

Giá gốc 750.000 đ

Dịu Dàng

Giá gốc 480.000 đ