Khía cạnh thể loại
Khía cạnh phạm vi giá
đ
đ

Sắc màu

Giá gốc 950.000 đ Giá khuyến mãi 900.000 đ

Xuân xanh

Giá gốc 1.000.000 đ Giá khuyến mãi 940.000 đ

Blooming

Giá gốc 1.000.000 đ

A little sweet

Giá gốc 800.000 đ Giá khuyến mãi 750.000 đ

Sắc hương

Giá gốc 750.000 đ Giá khuyến mãi 680.000 đ

Sắc Cam

Giá gốc 900.000 đ

Sắc Cam

Giá gốc 900.000 đ

Mộng Mơ

Giá gốc 800.000 đ

Hương Mùa Hè

Giá gốc 900.000 đ Giá khuyến mãi 800.000 đ

Nắng Chiều

Giá gốc 400.000 đ

Red Velvet

Giá gốc 500.000 đ Giá khuyến mãi 450.000 đ

Dịu Êm

Giá gốc 750.000 đ

Freedom

Giá gốc 520.000 đ Giá khuyến mãi 450.000 đ

Sắc Đỏ

Giá gốc 500.000 đ

Niềm Tin

Giá gốc 600.000 đ

Sum Vầy

Giá gốc 850.000 đ

Khoảnh Khắc

Giá gốc 480.000 đ

Nắng Vàng

Giá gốc 450.000 đ

Sớm mai

Giá gốc 520.000 đ Giá khuyến mãi 450.000 đ

Rộn ràng

Giá gốc 550.000 đ Giá khuyến mãi 480.000 đ