Khía cạnh thể loại
Khía cạnh phạm vi giá
đ
đ

Sắc màu

Giá gốc 950.000 đ Giá khuyến mãi 900.000 đ

Xuân xanh

Giá gốc 1.000.000 đ Giá khuyến mãi 940.000 đ

Blooming

Giá gốc 1.000.000 đ

A little sweet

Giá gốc 800.000 đ Giá khuyến mãi 750.000 đ

Sắc hương

Giá gốc 750.000 đ Giá khuyến mãi 680.000 đ

Sắc Cam

Giá gốc 900.000 đ