Khía cạnh thể loại
Khía cạnh phạm vi giá
đ
đ

Thank you 2

Giá gốc 400.000 đ

Luxury Vase 2

Giá gốc 1.300.000 đ Giá khuyến mãi 1.100.000 đ

Good Luck

Giá gốc 400.000 đ

Red box 2

Giá gốc 550.000 đ

May mắn

Giá gốc 1.100.000 đ Giá khuyến mãi 1.000.000 đ

Rực rỡ 2

Giá gốc 830.000 đ Giá khuyến mãi 750.000 đ

Ngọt ngào

Giá gốc 700.000 đ Giá khuyến mãi 650.000 đ

Rạng Rỡ

Giá gốc 1.250.000 đ Giá khuyến mãi 1.050.000 đ

Happyness

Giá gốc 1.000.000 đ

Đong Đầy

Giá gốc 1.100.000 đ Giá khuyến mãi 1.000.000 đ

Hanie 11

Giá gốc 850.000 đ

Hanie 07

Giá gốc 480.000 đ

Sum Vầy

Giá gốc 650.000 đ

Thank You

Giá gốc 400.000 đ

Ngày Mới

Giá gốc 550.000 đ

Hanie 06

Giá gốc 480.000 đ

Sắc Vàng

Giá gốc 400.000 đ

Hanie 09

Giá gốc 520.000 đ

Love Box

Giá gốc 550.000 đ